Två nya utställningar på Ebelingmuseet i Torshälla

Text: Ebelingmuseet
Foto: Emelie Otterbeck
Vernissage lördag 2 september 12.00-16.00, invigningen sker 13.00.

Utställningen Lux av Emelie Otterbeck och utställningen med verk av Allan Ebeling pågår till 29 oktober.

Emelie Otterbeck och Lux
Emelie Otterbecks (f. 1984) kärlek till fotografi bottnar i en kombination av att få arbeta med färg, form och ljus. I serien Lux har hon undersökt hur ljus bryts genom glas. När ljusets strålar bryts genom prismor och fångas med kameran, blandas nyanserna som finns i ljuset.

Emelie Otterbeck bor i Torshälla och är utbildad på Fotoskolan STHLM. Hon arbetar som kommersiell fotograf och vid sidan av det med egna konstnärliga projekt. Förra året arbetade hon, tillsammans med Östergötlands museum, fram vandringsutställningen Utgång/Hemgång vars syfte var att undersöka ungas upplevelse av (o)trygghet i det offentliga rummet.

Allan Ebeling och Ebelingmuseet
Under hösten fyller Ebelingmuseet 20 år. Det firas genom en tillfällig utställning med verk av Allan Ebeling som inte tidigare eller endast vid något enstaka tillfälle är visade på museet. De flesta verken i utställningen är inlånade från privatpersoner, men några finns även i museets egen samling.

www.eskilstuna.se/ebelingmuseet

Publicerad 2017-08-29