Invigning av konstverk i Skiftinge

Text: Pressmeddelande
Bild: Eskilstuna Kommun
Konstnären Ulrika Jansson har tillsammans med skiftingebor utformat ett offentligt konstverk
i stadsdelen Skiftinge i Eskilstuna. Verket invigs med tal och livemusik.

Tid: Torsdag 15 juni klockan 16.30
Plats: Rosstorpsvägen 2
Invigningstal av Mona Kanaan, ordförande i kultur- och fritidsnämnden, och uppträdande av
Skiftinges egna Idolaktuella Tarik. Stadsbyggnadsförvaltningen är på plats och informerar om
utvecklingsplanen för området.

Boende i Skiftinge har haft en viktig del i skapandet.
I verket Platsens mönster visas ett mönster av det förgångna, nutid, framtid, djur, växter,
människor, objekt och symboler som alla har någon koppling till Skiftinge. Utgångspunkten
är de många teckningar som producerades med boende i området under workshoppar på
mötesplats Palatzet, och konstnärens egna tillägg från aspekter hon valt att lyfta fram på platsen.

Konstverket består av tre delar:
SKYLTAR med symboler monterade på lyktstolpar längs med gångvägen från E20 till ingången till Årby naturreservat. SITTGRUPP bestående av stenar från utgrävningsplatsen Gårdsskäl. Stenarna är graverade med symboler. FASADMÅLNING med en sammanblandning av symbolerna på skyltarna och på stenarna.
Målad av lokala graffitimålaren Jani Pihlainen. Vi välkomnar alla att delta vid invigningen!

Medverkande
Konstnären Ulrika Jansson
Mona Kanaan, ordförande, kultur- och fritidsnämnden
Madelene Unneberg, verksamhetschef, Eskilstuna konstmuseum
Josefine Bolander, intendent offentlig konst, Eskilstuna konstmuseum
Magdalena Lindfeldt, planarkitekt stadsbyggnadsförvaltningen
För mer information, kontakta:
Josefine Bolander, intendent offentlig konst, Eskilstuna konstmuseum. Telefon: 016-710 71 66. E-post: josefine.bolander@eskilstuna.se

Bakgrund
Eskilstuna kommun har bjudit in konstnär Ulrika Jansson till att utforma ett förslag på offentligt konstverk i stadsdelen Skiftinge. Uppdraget påbörjades i december 2015
och Ulrika Jansson har under 2016 varit verksam i Skiftinge och mött boende i området för att undersöka vad det finns för behov och önskemål kring den gemensamma offentliga miljön. Undersökningen ledde till konstnärens val att arbeta med en konstnärlig gestaltning längs med gång- och cykelvägen som går från Eskilstuna centrum,
via Skiftinge centrum fram till friluftsområdet Årbyskogen. Eskilstuna kommun vill att konsten ska vara tillgänglig och skapa engagemang och delaktighet, samt att den
ska vara en självklar del i utformandet av stadens offentliga rum.

Publicerad 2017-06-12