Tillgänglighetsdagar i Eskilstuna 11-12 maj.

Text: Pressmeddelande
Glädjen är stor att för 3:e året i rad genom ett unikt samarbete kunna erbjuda 2 dagar
med full fokus på tillgängligheten i Eskilstuna utifrån olika funktionshinder.

Eskilstuna kommun, ESOF (Eskilstuna Samarbetsorganisation för Funktionshindersfrågor)
och Humana kommer tillsammans arrangera flera programpunkter där olika typer av
tillgänglighet kommer diskuteras.

Torsdagens program kommer att fokusera på 3 olika föreläsningar på Elite hotell och på
Fristadstorget där ESOF:s olika föreningar kommer att stå och visa upp sina verksamheter
från kl. 10.00-15.00.

Torsdagens program:

Kl. 13.00: Eskilstuna kommuns plan för tillgänglighet 2017-2021.
Tillgänglighet är en mänsklig rättighet kopplad till delaktighet och demokrati.
Att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning är också en förutsättning
för att uppnå jämställdhet och mångfald i Eskilstuna kommun.
Anna-Maarit Tirkkonen, folkhälsostrateg, presenterar planens inriktning och prioriteringar.

Kl. 15:00: Fika

Kl.15.30: Diskriminering och dess orsaker.
En föreläsning om diskrimineringslagen, lika rättigheter och bristande tillgänglighet. Föreläsare
Adam Määttä diskrimineringsbyrån Humanitas

KL. 17:30: Fika med smörgås


Kl.18.00-20.00: Paneldebatt med Bengt Westerberg om förändringarna inom LSS och personlig assistans.
Bengt Westerberg tidigare partiledare för Folkpartiet kommer och håller en föreläsning om hur LSS-lagen kom till och dess intentioner och vad som händer idag.
Mikael Edlund, ordförande i kommunala rådet för funktionshindersfrågor och Anders Karlsson, områdeschef LSS-boende, autismverksamhet, och personlig assistans
i Eskilstuna kommun kommer även vara med och diskutera och svara på frågor från kommunens perspektiv. Passa på att komma och ställ dina frågor.

Fredagens program:

Kl.09.30-12.00: Samling vid STIGA Sports Arena (Västra Storgatan 24). OBS! Ny samlingsplats.
För att sedan besöka Stiga Eskilstuna arena och det nya badhuset och titta på det ur tillgänglighetsperspektiv

Kl. 14.30- ca.15.30: Samling på E18 (Eleonoragatan 18) för en sammanfattning och diskussion utifrån våra upplevelser under dagarna.

Alla föreläsningar/programpunkter är självklart gratis men då vi bjuder på fika så ser vi gärna att du anmäler dig för att vi ska få en ungefärlig
uppfattning om hur många som kommer


Kontaktpersoner för evenemanget är:

Patrik Stringborn, Informatör Humana, 070-164 89 63
Epost: patrik.stringborn@humana.se

Lisbeth Flodman, ESOF 073-721 52 30
Epost: lisbeth.flodman@live.se

Anna-Maarit Tirkkonen Eskilstuna kommun 073-950 65 89
Epost: anna-maarit.tirkkonen@eskilstuna.se