Carolina Falkholt på Eskilstuna Konstmuseum

Text: Eskilstuna Konstmuseum
Foto: Claudia Fried
Carolina Falkholt är en av Sveriges internationellt mest erkända graffitikonstnärer.
Men Falkholts konstnärskap har alltid rymt en mängd olika uttryck både inom bildkonst
och inom musik. Hennes skapande är i ständig rörelse, både form- och innehållsmässigt
men hennes fokus är detsamma - att blotta patriarkala strukturella orättvisor, normer och
beteenden.

Välkommen till vernissage
Lördag 4 februari 2017 klockan 12-16
Eskilstuna Konstmuseum

”ORD LJUD KÖN” är titeln på Carolina Falkholts utställning på Eskilstuna konstmuseum.
Hon bygger upp sina verk med yttersta precision och hantverksskicklighet. Långsamt och
rytmiskt formar hon sina verk. Kraften i de hundratusentals upprepade formerna slår till
med häpnad på samma sätt som färgen och stoltheten i hennes graffitimålning förför.

Carolina Falkholt ber oss att lyssna. Lyssna på ord som sägs, skriks fram eller formuleras
i tystnad. Hon ber oss att reagera. Reagera för att vi reagerar, men hon ber oss också att
vara varsamma. Varsamma om orden och varsamma om varandra.

I samband med utställningen på Eskilstuna konstmuseum tilldelas hon Carl-Axel Valéns
kulturstipendium.

Utställningen pågår till och med 23 april 2017.

Mer info

Publicerad 2017-01-27