Vinícius dos Santos

Text och bild: Eskilstuna Konstmuseum
Eskilstuna konstförenings stipendiat 2017 visar nya akvareller i utställningen
"Walking into the darkest forest without a stick".

Välkommen till vernissage
Lördag 4 februari 2017 klockan 12-16
Eskilstuna Konstmuseum

Eskilstuna konstförening delar varje år ut ett stipendium till en förtjänstfull konstnär
med anknytning till Eskilstuna. Första gången stipendiet delades ut, 1961, var det
till den välkände konstnären Uno Lindberg från Eskilstuna. Föreningen har därefter
delat ut 52 stipendier till lovvärda konstnärer. 2017 års stipendiat är Vinícius dos
Santos som visar utställningen “Walking into the darkest forest without a stick”.

Så här säger konstnären själv:
“Jag har en stark dragning till performancekonst och ur det valt att använda akvarell
som uttryckssätt. Jag använder mig själv som subjekt/objekt och illustrerar en
2D-variant av en performance utan början eller slut.”

Utställningen pågår till och med 23 april 2017.

Arrangör är Eskilstuna konstförening.

Mer info

Publlicerad 2017-01-27