Kungaparet besöker Eskilstuna Stadsmission

Text: Eskilstuna Stadsmission
Bild: Peter Knutson, Kungahuset.se
Den 8 november kl 16.00 kommer Kungaparet på ett officiellt besök till Eskilstuna Stadsmission. Kungaparet har svarat positivt på en inbjudan att göra ett verksamhetsbesök hos Eskilstuna Stadsmission.

Kungaparet kommer att besök Härbärget som driva av Eskilstuna Stadsmission och få en inblick i verksamheten och möta några gäster samt personal. Under besöker kommer också Kungaparet att få information om övriga verksamheter (dagverksamhet för EU-medborgare, Matlaget, Personligt ombud) som Eskilstuna Stadsmission driver. Besöket kommer också att innehålla en presentation av framtida utvecklingsplaner.

Värdar för besöket är Lars G Linder, styrelseordförande och Tomas Lindroos, direktor. Medverkar vid besöket gör också representanter för Eskilstuna församling och Eskilstuna kommun.

Media inbjuds att bevaka besöket och kommer att få möjlighet att följa med in på Härbärget under den första delen av rundvandringen i mötet med personal och gäster. Anmälan krävs för bevakning.

- Vi är mycket glada och stolta över att Kungaparet kommer på ett officiellt besök till oss på Eskilstuna Stadsmission, säger Tomas Lindroos och Lars G Linder. Det är en stark bekräftelse av det viktiga arbete vi utför.

Eskilstuna Stadsmission är en allmännyttig och ideell förening, som har till ändamål att utifrån diakonal och kristen grundsyn utöva social hjälpverksamhet bland ensamma och utslagna, för äldre och sjuka samt verka för barns och ungdomars vård, utbildning och fostran.
Diakoni är medmänsklig omsorg, grundad i Kristi kärlek, uttryckt i kyrkans liv och vill genom barmhärtighet och solidaritet möta människor i utsatta livssituationer.
För mer information och anmälan, kontakta:
Tomas Lindroos, direktor
Eskilstuna Stadsmission
tomas.lindroos@eskilstunastadsmission.se
Tfn 073-773 57 75

Hemsida
Pg 90 05 11-7
Swish 123 900 51 17

Publicerad 2016-11-07