Konst med barn i fokus

I Klosters kyrka i Eskilstuna visas utställningen ”Den sköra tråden” med konstnärerna
Christina Lindblom, AnnMargret Johansson Pettersson och Ulf Rehnholm. Utställningen
gestaltar barns utsatthet och deras behov av stöd och samspel.


Konstnärerna har med olika stilar och uttryck smyckat kyrkorummet med konst som utgår från
deras egna erfarenheter. Detta gör att utställningen väcker många frågor och tankar.
Vid vernissagen kommer Monika Dahlström Lannes att invigningstala och under utställnings-
perioden kommer även en ljusmanifestation att genomföras.

Christina Lindbloms meterlånga grafiska blad är tryckta på tunt rispapper som har behandlats
med bivax. Tekniken gör att ljuset spelar igenom pappret och ger en känsla av skörhet. Något
som också går igen i motiven där människors ensamhet och utsatthet förmedlas men också att
det finns hopp.
AnnMargret Johansson Pettersson vill i sina keramiska skulpturer av människor och himlens
kuddar, belysa tystnaden. Den hårda brända leran tar fram det sköra, det som tär och gör ont
i en trasig själ. Hennes verk berör droger, utanförskap, död, mobbing och en evig längtan.

Ulf Rehnholm bidrar med en installation besående av sex stjärngossar i naturlig storlek, placerade
likt helgonfigurer längs med väggar. Verket berör unga människors sårbarhet och hur de själva bär
hoppet och ljuset inom sig. En tillhörande text ger oss också stjärngossarnas historia och deras
koppling till dagens luciatåg.

Pressvisning fredag den 4 november kl. 15:00-17:00
Vernissage söndag den 6 november kl. 14:00
Invigningstalare: Monica Dahlström Lannes
Utställningen pågår till den 25 november


Präst Gert Olsson, 073-403 36 34, gert.olsson@svenskakyrkan.se

Ulf Rehnholm, 073 - 631 31 32, ulf@rehnholm-photoart.se

Heljestrandsgatan 4C
633 44 Eskilstuna
Hemsida

Publicerad 2016-11-03