Prova På-Konsert

Text: Monica Lampa Olsen
Bild: Eskilstuna kommun
Är du nyfiken på vad musikklasser är för något och går i årskurs 3 kan nu prova på
hur det är att sjunga tillsammans?

Tisdag den 15 november hålls en ”Prova På- Konsert” där du får vara med och prova
på att sjunga med i några sånger. Under kvällen får du se hur kul det är och känna
den glädje det ger att sjunga när man är fler som sjunger ihop.

Gamla Stadens Musikklasser håller i konserten dit både barn och vuxna är välkomna
att lyssna. Här får du information om vad man gör i en musikklass och du får även se
exempel på olika konserter som gjorts under tidigare år.

Någon föranmälan behövs inte.

Djurgårdsskolans aula kl. 17.30.

Publicerad 2016-10-18